sqlug.se
Tobiasz presentation och därefter SQLUG årsmöte
Stort tack till Tobiasz Janusz Koprowski för hans föreläsningar i både Stockholm och Malmö. Tobiasz presentation från Malmö KoprowskiT_SQLUG_Malmo_2AMaDisasterJustBegan.pdf Tobiasz presentation frå…