sqlug.se
Första träffen, filer etc.
Läs mer här om den första träffen. Hej! Nu när första träffen är genomförd känns detta med SQLUG.SE mer och mer rätt. Vi var inte så många (runt 20…) men hade ett mycket bra utbyte, inte mins…