sprzedawcainternetowy.pl
Poznaj dane odbiorców twojej witryny
Chcę cię zachęcić, abyś poznał informacje o odbiorcach swojej witryny. Do tego możesz wykorzystać Google Analytics, które jest daje dostęp do takich informacji, które może dać dużo więcej niż to si…