sprzedawcainternetowy.pl
Konieczność dostosowania regulaminów e-sklepów do przepisów ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich do ustawy o prawach konsumenta
Przedstawiam pewien prawny aspekt, który pojawił się w styczniu 2017 roku dotyczący regulaminów sklepów internetowych.