spotthefood.com
16道菜西班牙小紅蝦 Brunch @ Club Albergue 1601
仲記得好耐之前係澳門試過「婆仔屋」之後,一直都好懷念佢地既 “杏仁朱古力心太軟”。原來佢地既姊妹店最近已經開咗係時代廣場食通天喇~ 今次帶埋我姨甥仔一齊黎試下新推出既西班牙小紅蝦 Brunch,其中包括 12 道 以紅蝦為主題既 tapas,輪流送上任食既 3 款主菜,同甜品;至於兒童餐,其實就係減去咗生食既部分。 Club Albergue 1601 西班牙小紅蝦 …