spoorslag.org
5de Aktie Dienstweigering
Voor de zoveelste maal worden de Vlaams-Brabanders gediscrimineerd tijdens de verkiezingen. Laat uw Vlaamse stem gelden in het stemhokje, maar weiger mee te werken aan de komende verkiezingen van 1…