spoorslag.org
Ondertitels op alle Vlaamse regionale televisieomroepen
In Vlaanderen hebben naar schatting 1 miljoen personen gehoorproblemen, en deze groep zal zich door de vergrijzing alsmaar uitbreiden. Ook zij hebben recht op regionale informatie vindt Vlaams mini…