spoorslag.org
Wie is er hier ook alweer niet solidair…?
Volgens EU Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking Louis Michel zal het Europese Ontwikkelingsfonds (EOF) voor de periode 2008 tot 2013 meer dan 400 miljoen euro voorzien voor de economische ont…