spoorslag.org
Bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed
Met de ‘Conventie betreffende de Bescherming van het Cultureel en Natuurlijk Werelderfgoed’ uit 1972 ontwikkelde UNESCO normatieve instrumenten voor de bescherming van het materieel cul…