spoorslag.org
Extra rusthuisplaatsen in de druivenstreek
De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement hechtte op 8 maart 2006 haar goedkeuring aan de aanpassing van het VIPA decreet dat moet toelaten om de lange wachtlijst van subsidieaanvragen weg t…