spoorslag.org
Thuiszorg – Verlenging van de carenztijd
THUISZORG – Verlenging van de carenztijd Zwaar zorgbehoevende mensen in een thuiszorgsituatie kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen van de Vlaamse Zorgverzekering. Zorgbehoevenden die …