spoldzielniaalbert.pl
O co chodzi?
Osoby iepeł ospraw e często mają problem ze z alezie iem swojego miejsca a ry ku pracy. Dla pote cjal ych pracodawców i formacja o iepeł ospraw ości sta owi problem, z którym ie chcą się zmagać. Rów ież w Urzędach Pracy ie ma dla ich zbyt wielu ofert. Z myślą o rozwiąza iu tych kwestii pojawił się pomysł założe ia Spółdziel i Socjal ej Albert.& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& [...]