spliid.nu
Eksterne Rss feeds i WordPress
Fandt denne lille snippet til at vise eksterne RSS feeds på sine sider i liste form uden thumbnails. Jeg skulle selv netop bruge en sådan funktion og tænkte at jeg lige ville dele denne lille perle…
Michael Spliid