spliid.nu
Eksterne Rss feeds i WordPress - Spliid.nu
Fandt denne lille snippet til at vise eksterne RSS feeds på sine sider i liste form uden thumbnails. Jeg skulle selv netop bruge en sådan funktion og | blog, da.wordpress.org, feed, rss, wordpress, wordpress.org, wp -
Michael Spliid