spk.com.vn
Khay nhựa thực phẩm
Sản xuất khay nhựa đựng thực phẩm như khay nhựa trong thủy sản, hộp thực phẩm, khay sô cô la, hộp trang, hộp xà lách, khay nhựa đựng sushi, khay bánh… Nguồn đầu vào cho chất lượng cao, hộp bao bì v…