spk.com.vn
Khay nhựa đựng đồ cơ khí và điện tử
Khay nhựa đựng đồ cơ khí và điện tử là các loại khay được làm bằng nhưa PP, PET, PS, là những loại khay có độ cứng cáp cao vì các sản phẩm cơ khí thường rất nặng. Còn đối với những khay đựng đồ điệ…