spk.com.vn
Thẻ treo cổ chai Bottle neck hang tags
Giúp sản phẩm của bạn có thể nổi bật giữa hàng loạt các lựa chọn bằng cách thêm một chút gì đó khác biệt sử dụng tab treo cổ chai.