spk.com.vn
10 LÝ DO NÊN SỬ DỤNG NHỰA POLYPROPYLENE ĐỂ LÀM BAO BÌ AN TOÀN
Chi phí hiệu quả – PP trở thành polymer có chi phí thấp sau khi giá được điều chỉnh theo mật độ. Sử dụng nguyên liệu hiệu quả hơn!