spk.com.vn
Hộp nhựa trong mỏng
Hộp nhựa trong mỏng. Nguyên liệu chính để sản xuất bao bì gồm các loại nhựa PS, PP, PET, PVC.