spitsecurity.nl
Handreiking voor Security Afstemming met de Omgeving - plan ESA
Samen afspraken maken met politie, gemeente en particuliere beveiligingsorganisaties over de beveiliging van bedrijven, instellingen en bedrijfsterreinen.