spitsecurity.nl
Handreiking voor Security Afstemming met de Omgeving - plan ESA
Organisaties maken samen security afstemming en verbeteren de veiligheid met politie, gemeente en particuliere beveiligingsorganisaties.