spilka.kiev.ua
«Подорож до мрії» руйнує кордони та розширює кругозір | Спілка громадських організацій людей з інвалідністю Києва
Нині в Україні діє проект, спрямований на реабілітацію та подальший розвиток людей з інвалідністю. Цей проект реалізовує громадська організація «Спілка громадських організацій людей з інвалідністю Києва» (ГО СГОІК) під керівництвом її президента Олександра ВОРОНИ. Місією ГО СГОІК є створення інклюзивного суспільства у всіх його аспектах, головна мета – активне залучення людей з інвалідністю до громадського та суспільного життя міста, а також координація ефективної взаємодії організацій для людей з інвалідністю з метою реалізації їх прав і свобод. Діяльність організації спрямована на створення інтегрованого середовища для людей з інвалідністю, лобіювання їх інтересів у органах місцевого самоврядування. Спілка громадських організацій людей з інвалідністю Києва діє з 1998 року, 2006 року її президентом став Олександр ВОРОНА. За роки діяльності СГОІК здійснила багато соціально-значущих проектів. Частина з них діють і нині, як, наприклад, «Подорож до мрії». Проект «Подорож до мрії» почав