spasovitrans.com
Какво представлява рециклирането на отпадъците?
Отпадъците са основен екологичен проблем навсякъде след индустриалната революция. Освен отпадъците, които създаваме у дома, в училище и на други обществени места, има и такива от болници, отрасли, ферми и други източници. Каква е разликата между боклука? Твърди отпадъци се образуват като таван, заден двор или обучение. Кошчетата включват хартиени и картонени кутии и други подобни. Отпадъците от