spacebarzine.co
Take a seat
Take a seat By : Krittaporn Mahaweerarat Size : 10.5 x 14.7 cm ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่วาดจากการเดินทางของเรา อยากให้ทุกคนลองจินตนาการว่าไปนั่งอยู่ตรงนั้น เชิญเลือกที่นั่งแล้วอ่านกลอนที่แต่งโดยมือสมัครเล่นไปพร้อมๆกันค่ะ