spacebarzine.co
LOVE AT FIRST SIGHT
Project ‘Love Zines’ งาน Art Ground ครั้งที่ 3 LOVE AT FIRST SIGHT by Monsty Planet 21.0 x 29.7 cm ซีนของนักวาดภาพประกอบสาวผู้หลงรักร้านกาแฟเล่มนี้เล่าถึง คาเฟ่ที่ให้ความรู้สึกเป็นเหมือนรักแรกพบ ที่ถึงแม้บางร้านอาจจะยังไม่ได้ไป แต่ก็รู้สึกได้เลยว่าร้านนี้มีอะไรดึงดูดให้เธอต้องไปในไม่ช้า