spacebarzine.co
Love Alphabet
Project ‘Love Zines’ งาน Art Ground ครั้งที่ 3 Love Alphabet by Sundae Kids 21.0 x 29.7 cm ซีนความรักหลากหลายรูปแบบของหลายๆ คู่รัก ที่ถูกวาดออกมา ในลักษณะของตัวอักษร A-Z นำไปจัดวางแยกกัน หรือจะนำตัวอักษรมาเรียงต่อกันเป็นคำหรือเรื่องราวที่ต้องการก็ได้