spacebarzine.co
Bearathon
Bearathon By : Jiranarong Size : 14.8 x 21.0 cm Zine สูจิบัตรสุดพิเศษจากงานนิทรรศการ Bearathon ของ Jiranarong ประกอบไปด้วยภาพประกอบ เหล่านักวิ่งมาราธอนในจินตนาการ ที่จัดแสดงในงานนิทรรศการทั้งหมด