sp1.edulomianki.pl
Rekrutacja do SP 1 Łomianki - 2020
Szanowni Rodzice/ Opiekunowie Prawni, zostały ustalone zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2020/2021. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SP 1 ŁOMIANKI: Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego: do pobrania