sp1.edulomianki.pl
AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE 2020”
Akcja dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Łomianki zaplanowana jest od 10 lutego do 21 lutego 2020 r. Uczniowie w tym czasie będą mogli skorzystać z bogatej propozycji zajęć. Przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00 szkoły zapewnią opiekę uczniom. W placówkach