sp1.edulomianki.pl
Pracownia językowa
Nasza szkoła zyskała nowoczesne laboratorium językowe wyposażone w monitor interaktywny oraz system zawierający słuchawki i mikrofon dla każdego ucznia. Zastosowane nowoczesne rozwiązania umożliwiają swobodny, głośny trening wymowy, pomagają doskonalić mowę i przełamać naturalny opór do rozmów w obcym języku. Pracownia powstała dzięki funduszom pozyskanym z „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą przyswajali nową wiedzę jeszcze skuteczniej. [envira-gallery id=5062]