sp-ravne.si
Način obračuna porabljene energije
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli Za objekte, kjer izvajamo upravljanje kotlovnic s pripadajočimi toplotnimi podpostajami, obračun stroška toplotne energije delimo skladno s Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in