sova.rocks
Nemačka i druge obećane zemlje (četvrti deo) - Sova
Sanja, lekar specijalista iz Švajcarske, pisala je svoje utiske o zemlji u kojoj živi već dvanaest godina. Da li je idealna zemlja za život zaista tako idealna, šta naš čovek dobija životom u njoj, koja je cena dobro plaćenih poslova i sigurnosti… „Ove godine je dvanaest godina kako sam u Švajcarskoj. Kao i svuda, život …