sosyola.com
Beylikten Devlete Osmanlı ve Devletin İlerleyişi - Sosyola
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler Bu konumuzda beylikten devlete Osmanlı konusu