sosialisalternatif.org
Join | Sosialis Alternatif
Sertai Perjuangan Kami Sosialis Alternatif berkempen untuk membawa satu perubahan sosialis di Malaysia dan antarabangsa di mana masyarakat akan diorganisasi secara demokratik untuk menampung keperluan sejagat dan bukannya berpaksikan kepada nafsu keuntungan segelintir kapitalis. Sosialis Alternatif pada ketika ini sedang melibatkan diri dalam kempen bagi meningkatkan penglibatan anak muda dan …