sosialisalternatif.org
Adakah wajar untuk meningkatkan umur persaraan bagi kelas pekerja? | Sosialis Alternatif
Berikutan pengumuman belanjawan 2020, beberapa isu pekerja menjadi perbincangan dan perdebatan di kalangan pertubuhan pekerja dan badan-badan kerajaan. Antara isu yang hangat di bincangkan adalah berkaitan dengan had umur persaraan bagi pekerja di Malaysia yang menjadi tumpuan MTUC (Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia) dan pada waktu ini sedang membuat kempen untuk …