sosdeltallobregat.org
La zona humida del campus de la UPC de Castelldefels, amenaçada
Nota de Premsa. 23 de febrer de 2018. * Un projecte que no ha sigut avaluat ambientalment afecta la zona humida més important de Castelldefels, rellevant en el context del Delta del Llobregat. * Es…