sosdeltallobregat.org
DEPANA presenta al·legacions a la Modificació del Pla Parcial del Sector Llevant–Mar de Gavà
La no urbanització és l’única via possible per garantir la preservació d’habitats d’interès i espècies en perill o vulnerables, així com el manteniment de la funció connectora que desenvolupa. Com …