sosdeltallobregat.org
Crònica del VII cens alternatiu d’ocells hivernants al Delta del Llobregat
Amb un desplegament de 7 equips, arribem a les 81 espècies, algunes d’elles hivernants molt escasses a Catalunya com el corriol petit, d’altres escasses al Delta del Llobregat com la becada i el ca…