sosdeltallobregat.org
Els permisos de caça massius al delta del Llobregat no estan justificats
* Un nou estudi demostra que a una gran part del delta del Llobregat els permisos no es corresponen a unes suposades pèrdues agrícoles En el context de la concessió de permisos excepcionals de caça…