sosdeltallobregat.org
IV Cens alternatiu d’ocells hivernants al Delta del Llobregat 2014
Quarta edició del cens alternatiu d’ocells que es porta a terme, cada any, a aquelles zones del Delta del Llobregat sense protecció: les més vulnerables i pitjor estudiades. Quins ocells ens visite…