sosdeltallobregat.org
NdP Diverses entitats denuncien l’impacte del nou camp de golf al delta del Llobregat
Nota de Premsa 4 d’abril de 2013 AENA i les administracions obvien les seves responsabilitats en matèria ambiental i la normativa europea que empara les zones naturals del delta del Llobregat amb l…