sosdeltallobregat.org
L’estranya història de la garsa de mar que va adoptar un ànec blanc
Recodem que una part d’aquesta platja encara no s’ha inclòs en la Rerserva Natural ni en la ZEPA/XN2000 (però sí en la nova IBA que SOS Delta defensa que es protegeixi). Es important de…