sosdeltallobregat.org
II Cens d’ocells hivernants al Delta del Llobregat 2012
El passat diumenge 22 de gener es va celebrar el segon cens d’ocells hivernants al Delta del Llobregat organitzat per DEPANA, amb una gran afluència de públic, tant d’iniciats com d’exp…