sorsogonunited.wordpress.com
APAT NA INSIDENTE NIN KASULO NAEREHISTRO SA CIUDAD KAN NAKALIHIS NA WEEKEND
Ni: Rex Bien Bolima / DZMS May 17, 2010, Padagos na nagapelar an Bureau of fire protection sorsogon sa mga namamanwaan na maging responsable asin iwasan an pagiging pabaya tanganing makalikay sa …