sophieschers.nl
Seksisme kent geen straf
De normalisering en institutionalisering van seksisme kan wettelijk vrijelijk voortwoekeren. Het wordt tijd dat we onze gelijke rechten opeisen. Strafbaarstelling van discriminatie op grond van ges…