sophieschers.nl
Het cisgender ideaal
De media betitelden 2015 als het ‘jaar van de transgender’, maar in retrospectief was het nog altijd het jaar van de cisgender.