sophiamagazine.nl
Vertrouwen en wantrouwen, een wankel evenwicht?
Op plekken waar mensen samenleven is vertrouwen noodzakelijk. Je kunt niet voorkomen dat je belazerd wordt of dat je pijn wordt gedaan.