sootinclaimon.wordpress.com
วันที่ 19 ม.ค. 2563 ข่าวการเมือง #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย
#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ “จตุพร”ชี้ “อนาคตใหม่” เสี่ยงถูกยุบ แนะกก.บริหารตัดสินใจให้ดี “จตุพร”มอง “อนาคตใหม่&#8221…