sootinclaimon.wordpress.com
กรมชลฯยันอำนาจเจริญพ้นภัยแล้ง คุมเข้มแผนจัดสรรน้ำย้ำใช้ประหยัด #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย
#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า x กรมชลฯยันอำนาจเจริญพ้นภัยแล้ง คุมเข้มแผนจัดสรรน้ำย้ำใช้ประหยัด วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำ…