sootinclaimon.wordpress.com
นวัตกรรมสุดล้ำ…ฝีมือคนไทยผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้ออนุภาคนาโน #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย
#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก นวัตกรรมสุดล้ำ…ฝีมือคนไทยผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้ออนุภาคนาโน 17 มกราคม 2563 – 00:03 น. เปิดอ่าน 221 ครั้ง พระนครเหนือสุดเจ้งเปิด…