sootinclaimon.wordpress.com
หลวงพ่อทวด รุ่นสาม พิมพ์สองจุดประคดข้างเดียว ปี 2504 และจุดพิจารณา #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย
#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 09:56 น. โดย อาจารย์ชวินทร์ chavintapoti@gmail.com ในหลายปีที่ผ่านมาพระเครื่องหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เป็นที…