sootinclaimon.wordpress.com
หนังสือเด่น : ต้อนรับนักเขียนแนวสืบสวนคนใหม่ ‘สจวร์ต เทอร์ทัน’ จากเรื่อง ‘คดีนี้ขอตาย 7 ครั้งฯ’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย
#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือเด่น : ต้อนรับนักเขียนแนวสืบสวนคนใหม่ ‘สจวร์ต เทอร์ทัน’ จากเรื่อง ‘คดีนี้ขอตาย 7 ครั้งฯ’ วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563, 06.…